CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP ĐTPT Khu đô thị & KCN Sông Đà - 2024
25-03-2024
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP ĐTPT Khu đô thị và KCN Sông Đà - 2024
25-03-2024
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
24-01-2024
Quy chế Kiểm toán nội bộ ban hành ngày 21/09/2022
21-09-2022
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty niêm yết ( Năm 2021)
14-01-2022
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty niêm yết ( 6 tháng đầu năm 2021)
09-07-2021
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty niêm yết ( Năm 2020)
16-01-2021
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty Niêm yết (6 tháng đầu năm 2019)
10-07-2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2018
16-01-2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
17-01-2018
Thong ke