CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

024.3768.5592
Nội dung công bố thông tinNgày ban hànhTải về
Đính chính Báo cáo kết quả kinh doanh - Hợp nhất Quý 4 năm 2021
10-02-2022
Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty - Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021
25-01-2022
Về việc HĐQT SUDICO thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên
24-01-2022
Về việc công bố thông tin sửa đổi ngày của Báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
24-01-2022
Thông cáo về việc Chưa huy động vốn tại Dự án Khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
27-12-2021
Về việc Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt
01-12-2021
Thư mời tham gia tư vấn - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
16-11-2021
Quyết định về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc SUDICO - Ông Nguyễn Văn Ngọc
11-11-2021
Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà
27-08-2021
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự ĐHĐCĐ của Công ty CP SUDICO Hòa Bình
05-07-2021
Thong ke