CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

024.3768.5592

SUDICO Hòa Bình thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 02/4/2024, Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình đã có thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

SUDICO công bố thông tin nhân sự

Ngày 30/3/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM công bố thông tin thay đổi nhân sự. 

Công ty CP SUDICO Hòa Bình công bố ngày cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Ngày 30/3, Công ty CP SUDICO Hòa Bình đã có văn bản gửi các cổ đông nhằm công bố thông tin về ngày cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

SUDICO công bố thông tin thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh

Ngày 27/2, Công ty CP Đầu tư phát triển khu đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM về việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh.

SUDICO công bố thông tin về việc thay đổi mẫu dấu công ty

Ngày 27/2, Công ty CP Đầu tư phát triển khu đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, cũng như gửi tới các Cơ quan, ban ngành; Quý Khách hàng, đối tác của Công ty về việc thay đổi mẫu dấu công ty.

SUDICO mời họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên 2024

Ngày 26/2, Công ty CP Đầu tư phát triển khu đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã có Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 gửi tới toàn thể Quý cổ đông.

SUDICO công bố thông tin thay đổi trụ sở Công ty

Ngày 29/1, Công ty CP Đầu tư phát triển khu đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM nhằm công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở Công ty.

SUDICO thông báo ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Ngày 17/1, Công ty CP Đầu tư phát triển khu đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM nhằm công bố thông tin về ngày cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

SUDICO Hòa Bình mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 14/11, Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình đã phát hành Thông báo số 102/TB-CT-HĐQT với nội dung mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

SUDICO công bố Báo cáo tài chính Quý 3/2023 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận

Ngày 27/10/2023, Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GD Chứng khoán TP HCM giải trình chênh lệch LNST Quý 3 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022, cũng như công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2023.

SUDICO công bố thông tin bất thường

Ngày 26/10/2023, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về nội dung: Hợp tác kinh doanh giữa SUDICO và Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác hạ tầng Lạc Hồng.

SUDICO thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Ngày 16/10/2023, Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM với nội dung "Thông báo Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin".

SUDICO công bố thông tin nhân sự

Ngày 13/10/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM công bố thông tin thay đổi nhân sự.

SUDICO nhận giấy phép môi trường cho dự án Khu nhà ở Văn La

Ngày 10/8/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã được Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội cấp giấy phép môi trường, cho phép được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án "Khu nhà ở Văn La" tại Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội.

21/8/2023: SUDICO thông báo thay đổi nhân sự

Ngày 21/, Công ty CP Đầu tư Phát triển Khu đô thị & KCN Sông Đà (SUDICO) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc: Thông báo thay đổi nhân sự.

Thong ke

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 120
Tổng lượt truy cập 168,635