CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

024.3768.5592


Quyết định về việc Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị SUDICO

Ngày đăng: 27/05/2021

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị SUDICO về Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/5/2021. Hội đồng quản trị SUDICO quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1962; Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng mỏ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
            Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, nhiệm kỳ 2020- 2025.
            Thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO kể từ ngày 27/5/2021.
            Chi tiết xin xem tại đây.
Công ty SUDICO xin trân trọng thông báo.

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 86
Tổng lượt truy cập 165,920
Thong ke