CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

024.3768.5592


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty SUDICO

Ngày đăng: 06/04/2012

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà(Sudico) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty...

Chi tiết xin mời download tại đây!

Thông kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 128
Tổng lượt truy cập 169,587
Thong ke